Islamya Anjuman Amsterdam - Ahle-Sunnah Wal-Jama'a Hanafi


Ga naar de inhoudsopgave

Assalamu Alaikum!

Welkom bij Islamya Anjuman Amsterdam!
Hartelijk welkom op de website van Islamya Anjuman Amsterdam (IAA).

Op deze site kunnen onze leden en geinteresseerden in de vereniging meer lezen over onze doelstellingen, activiteiten en agenda.
Ook zal deze site voorzien worden van verschillende artikelen over uiteenlopende onderwerpen, met een Islamitisch religieus karakter.

Klik op de bovenstaande knoppen om de andere delen van de site te bezoeken, of kijk onder in de "Laatste nieuws-sectie" voor de laatste updates!


Waarde broeders, zusters en lieve kinderen in de Islam,

Assalaam alaikoem w.r.w.b.

Ramadan 2020

Deze week zal de Heilige Maand Ramadan aanvangen.
De geboorte van de nieuwe maan is helaas niet gezien en dus heeft het bestuur van Islamya Anjuman Amsterdam besloten dat de Ramadan zal starten op vrijdag 24 April 2020. Eerste Tarawi zal zijn op donderdag 23 April 2020, hoewel deze niet gelezen zal worden in de moskee.

De Ramadan Time table 2020 is dan ook te vinden onder onder het kopje "Activiteiten" Ramadan Time table 2020.

Let Op: Raadpleeg altijd onze website voor de meest actuele lijst!

In verband met de Corona regels blijft het bestuur bij het standpunt om de Moskee gesloten te houden tot nader order vanwege het feit dat onze moskee te klein is om de anderhalve meter afstand te garanderen. Dus dit betekent dat er gedurende de hele maand geen Tarawi gebeden zullen plaatsvinden in de moskee en het publieksverbod nog steeds van kracht is voor toegang tot de moskee en alle moskee activiteiten tot nader bericht.

Wij vertrouwen op uw medewerking in deze en vragen u vriendelijk doch dringend om te conformeren aan alle religieuze en wettelijke voorschriften en adviezen. Voor al uw vragen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Voor alle religieuze zaken en vragen kunt u zich wenden tot onze imaam.

Goda Hafiez
Namens het bestuur van IAA.

Allah zegt: Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.

Likes us on Facebook

Copyright (C) 2020 Islamya Anjuman Amsterdam
IBAN rekeningnr. NL36ABNA0445626836 t.n.v. Islamya Anjuman
Alle rechten voorbehouden
Ahle Sunnat Wal Djamaat


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu